Optochtvergadering maandag 16 januari

Bij deze nodigen wij u uit voor de traditionele vergadering van de Schinnense
Carnavalsoptocht 2023.
Deze vergadering wordt gehouden op Maandag 16 januari om 20.15 uur in
Café Nova Stationsstraat te Schinnen.
 
Aan de deelnemers, juryleden, optochtbegeleiders en overige belangstellenden
van de optocht 2023
 
 
Dames en heren,
Bij deze nodigen wij u uit voor de traditionele vergadering van de Schinnense
Carnavalsoptocht 2023.
 
 
Deze vergadering wordt gehouden op Maandag 20 januari om 20.15 uur in
Café Nova Stationsstraat te Schinnen.
 
Agenda :
1.Opening
2.Op- en aanmerkingen op de notulen van de vorige vergadering.
3.Berichten uit het bestuur van C.V. De Schinöster.
4.Optochtreglement 2023.
5.Optochtroute.
6.Collecte.
7.Kinderoptocht
8.VAS
9.Vaststellen evaluatievergadering.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.
 
Uitnodiging 

Beleefd uitnodigend,
Optochtcomité